„Kaip  bendrauti

be KONFLIKTŲ ir be PATYČIŲ“

 pirmoji dalis

pagal Tomas Gordon‘o knygą

„Kaip tapti gerais tėvais“ (2009)

Verta VISIEMS, ne tik tėvams, išmokti.

Jūsų mieste kai sutarsime. 

Mokinama aktyviai ir praktiškai :

kaip tapti gerais tėvais,

mokytojais,

socialiniais darbuotojais ir

vadovais per

atsakingą ir drąsų bendravimą.

Pagrindai šios programos tai:

·         pilnavertis išklausymas,

·         atsakinga, kitą gerbianti, bet drąsi saviraiška ir konfrontavimas be agresyvumo,

·         konfliktų mažinimas, suvaldimas, išvengimas ir sprendimas,

·         skirtingų vertybių toleravimas ir sutaikymas,

·         gerinimas tarpusavio santykių per autentišką atvirumą ir abipus pagarbą, ir

·         pažinti situacijų poreikius, kad būtų aišku kada naudoti katruos įgūdžius, tas kas neįmanoma nei išmokti nei įsisavinti trumpesnėse programose. Ką gi atliksi su kastuvu jei reikalingas atsuktuvas?

Nauji įgūdžiai efektyviausiai įsisavinami kai yra tarpų tarp mokymų, kai būna progų išmėginti kas mokoma, ir sekančiame susitikime gaunama konsultavimas ir parama iš kitų kurie taip pat stengiasi išmokti naujus elgesius. Nei per naktį nei per vienkartinio savaitgalio mokymus nepakeisite savo viso gyvenimo įprastus bendravimo stilius. Tai ilgas, sunkus darbas.

Vaikai nuostabiai imlūs ir greitai sugeria kas vyksta aplinkui, ir žalojančius ir pageidaujamus elgesius ir mintis. Matant jus jiems išreiškiantį mandagumą, pagarbą, jie perims ką mato ir naudos tą pavyzdį su jumis ir su kitais. Jūsų santykiai tik gerės.

Jei jau dabar turite gerus santykius su savo jaunais vaikučiais, tai turite gerą pradžią, bet ateina paauglystės fiziniai, hormoniniai ir kiti pokyčiai:

·         norai daugiau saviraiškos ir laisvės,

·         poreikio pradėti atsiskirti nuo tėvų,

·         daugiau laiko praleisti su bendraamžiais,

tai neišvengiami žingsniai kiekvieno žmogaus kelio į gyvenimą. Tiems nepatirtiems iššūkiams pasiruošti reikės ne tik tų įgūdžių kurie bus mokinami šiame seminare, bet ir bus būtina daug kantrybės, ištvermės, ir kitų, dar gal ir nepatirtų stiprumų.

Negalite tikėtis rezultatų per naktį, bet besimokantys šiuos, iš pradžių atrodančius keistus įgūdžius, dažnai nustemba kaip greitai jų vaikai, moksleiviai, ir kiti aplinkiniai užsikrečia ir atsiskleidžia atvirumu, geraširdiškumu, ir nauja kantrybe kitą išklausyti, elgtis be agresyvumo kai vienas kitam kliudo poreikių patenkinimus, ir sueiti kartu spręsti bendroms jėgoms tuos klausimus kurie skiria juos ir kliudo visų sugyvenimus.

Seminarą veda: Vytas Stoškus

·         sociopsichologas, psichoterapeutas,

·         bendravimo ir tarpkultūrinių santykių konsultantas,

·         švietimo, kūrybinio ir sisteminio mąstymo specialistas,

·         konfliktų tarpininkas,

·         autorius knygų

KONFLIKTAI—KĄ DARYTI: Būdai, padedantys išvengti, mažinti, suvaldyti ir išspręsti konfliktus (2004-2006)

Meilės Karštiniai: žingsniai intymumo link (2017), kurioje pristatau virš 100 pasiūlymų, daug kurių yra gan žaismingi ir netipiški, kaip mylimiesiems atkurti tą kadaise tarp jų liepsnojusią aistrą. Taip vėl suartėjus su mylimiausiu žmogumi nuo kurio esi atitolęs, galima pradėti atstatyti tarpusavio santykius ir su kitais, nes visi esame labai lengvai paveikiami emocijų, ir teigiamų ir neigiamų, kurios tvyro tarpusavio aplinkoje.

Gaunamos: http://stoskus.net/lt/books/

Gimęs ir gyvenęs virš 50 metų svetur, išmokęs šią metodiką iš Tomo Gordon‘o komandos prieš beveik 40 metų, ją naudoju savo konsultavimo, psichoterapijos ir tarpininkavimo darbuose. Visą tą laiką stebiu kaip vis mėginama šiuos įgūdžius įdiegti per vienos ar dviejų dienų seminarus. TAI NEĮMANOMA!

Daugiau apie mane čia:  http://stoskus.net/lt/about/

Įsisavinant šiuos įgūdžius ir matant greitus jų poveikius, kils jūsų pačių savigarba ir noras juos naudoti visuose savo santykiuose. Tada bus lengviau atsipalaiduoti ir leisti vaikams atviriau pasireikšti jums nepriimtinas jų nuomones, ir jiems nereikės jums meluoti. Šis naujas atvirumas jus suartins ir sušvelnins jūsų santykius. Šie įgūdžiai tinka visur, ne tik tarp suaugusių ir vaikų, ir jie nesikeičia kaip rytoj pasenusi šiandieninė technologija bet bus naudojami ir vertingi visam gyvenimui.

Didžiuma tėvų ir mokytojų išmokę apie ugdymą ir bendravimą represinėje sistemoje iš savo tėvų ir mokytojų. Jie dabar perduoda autokratines metodas savo vaikams, kurie jas perduoda nepritampantiems ir svetimiems per patyčias ir smurtą. Šis seminaras mokins tą kas nemokinama mokyklose—drąsų autentišką bendravimą su pagarba ir atsakomybe. Tik tada atsiras laisvė su sąžine ir teisingumu.

Perskaitęs keletą knygų, išgirdęs paskaita ar radijo pokalbį, arba dalyvavęs vienos dienos seminare galima įžvelgti vieną kitą idėją ką netiksliai darai bendraujant su emociniai apsemtais žmonėm, bet nieks neperpras per daugelį metų įsitvirtinusius bendravimo ir konfliktų sprendimo netinkamus, konfliktinius įpročius. Tai daryti reikia kartojimų mokymų ir konsultavimo su kitais panašiai besimokančias.

Susitinkant kas antrą/trečią šeštadienį 5 kartus po 8 akademines valandas per 2-ių mėnesių laikotarpį tai bus pilnavertė programa išmokinanti:

·         efektyviai išklausyti kito skundus, nerimas, skausmus ir padėti jam pačiam rasti kaip išspręsti savo gyvenimo sunkumus,

·         neagresyviai prieiti prie tarpusavio problemų išsikalbėjimo kai kitas kliudo jums,

·         išspręsti įtampas ir konfliktines situacijas bendrom jėgom, niekam nepralaimint bet patenkinant visų pagrindinius poreikius,

·         panaudoti konfliktinius stresus ir nesutapimus dėl tarpusavio santykių pagerinimo,

·         kaip sugyventi tolerantiškiau su tais kurių vertybės ir įsitikinimai skiriasi nuo mūsų, ir

·         kaip greitai susiorientuoti katrais įgūdžius kada naudotis. Kambario neapšviesi kišant pirštą į rozetę.

Vaikui, kaip mums visiems, svarbiausia būti priimtam, mylimam, jaustis vertam mylimųjų dėmesio. Negerbti, neišklausyti, emociniai pergyvenantys priverstinį „švietimą“, patyčias ir kitus jiems nepriimtinus reikalavimus, vaikai, ypač paaugliai, tampa irzlūs, agresyvūs, daro vieni kitam ir sau žalos.

Nejaučiant pagarbos, savijauta pavojingai veikia. Jaunimo alkoholizmo ir narkomanijos skaičiai auga ir savižuda tapusi dažniausia mirties priežastis Lietuvos jaunuoliams tarp 15 ir 24 metų amžiaus. Dažnai kalbama jaunimo tarpe kad neverta gyventi.

Jausmai matomi priešais ir nesuvokiama kaip su jais sugyventi. Taip neišnagrinėti, paslėpti, sugniaužti, jie tampa priešais, neigiamai paveikia gyvenimo rimtus sprendimus, gadina tarpusavio santykius, ir anksčiau ar vėliau išsilieja iš viduje verdančio ugnikalnio, nuo kurio nukenčiame visi. Kas gi nepadorumas kitam, patyčios, nusikalstamumas, smurtas, patyčios, arba tiesioginė savižuda arba jos kryptimi vedantys įpročiai ir priklausomybės—rūkymas, alkoholio ir narkotikų naudojimas, net ir persivalgymas ir tinginystė.

Jausmai nematomi kaip draugai, nors jie mums perspėja kad kažkas nevyksta taip kaip turėtų. Taip kaip ligos skausmai praneša kūno negalavimus, tai ir jausmai iškelia raudoną vėliavą kurios aplinkiniai išjuokina arba nutraukia nuo stiebo. Didžiuma išmokę vėliavos nekelti nes žino kad jie dar daugiau nukentės, tai tą dūšios nerimą, irzlumą, sukauptą pyktį sugniaužia vis gilyn, kol jinai nustebinančiai prasiveržia liga, kompensuojančiu arba perdėtu elgesiu, agresyvumu, patyčiomis, smurtu prieš kitus arba prieš save. Medikai Lietuvoje man nuolat pasakoje kad tarp 30 ir 70% pas juos atėjusių pacientų turėtų kreiptis pas mane, psichoterapeutą, o ne pas juos.

Nusivylimas gyvenimu jaunystės metais sunkiai atsisukama laimės link be suartėjimo tarp jų ir jų aplinkinių. Šiuose praktiškuose mokymuose, bus mokinami metodai kurie pašalins didžiumą bendravimo kliūčių tarp jaunimo ir tų kurie jiems arčiausi ir svarbiausi bet retai moka juos išklausyti, jiems teigiamai įtakoti ir su jais sugyventi—jų tėvai ir mokytojai.

Situacija rimta bet įveikiama. Aišku, pirma tai išgirdus, skamba kad neįmanoma greitai pakeisti, kad situacija tik blogės, bet kas neįmanoma, tai tik ilgiau trunka. Kartais, pilnai supratus situaciją, neįmanomi veiksniai lengviausi pašalinti. Bet jei nieko efektyvaus nedarysime, situacija tik blogės.

Pavyzdžiai ir aiškinimai programoje bus taikomi tėvams ir mokytojams, bet bendravimas tarp žmonių, ar tai būtų su įstaigos direktoriais ar su tais kurie šluoja kiemą, vis vien panašiai paliečia žmones, nesvarbu jų amžius, įsitikinimai ar darbo pareigos. Mes kaip žmonės, ypač tarpusavio bendravimo ir pagarbos klausymais, esame daugiau panašūs negu skirtingi. Mokytojai ir darbdaviai, naudojantys šią metodą, gali gan greitai išmokinti vaikams ir darbuotojams atsakomybės, pagarbos kitiems ir noro pašalinti patyčias iš savo tarpusavio santykių.

Dalyvauti abiems tėvams labai pageidautina, ir tai pačia prasme, kuo daugiau mokytojų iš tos pačios mokyklos dalyvauja tuo geriau, nes keli kartu išmokę šį metodą prilaiko vienas kitą prie naujo bendravimo būdo, ir tuo pačiu, gerina santykius su vienas kitu.

Mokomoji medžiaga

Svarbiausia, tai dalyviams įsigyti ir skaityti Gordon‘o knygą ir peržiūrėti JAV kurtą filmą Pusryčių Klubas (The Breakfast Club, 1985). Filmas įkalbėtas lietuviškai.

Tomo Gordon‘o knyga: Kaip tapti gerais tėvais, ISBN: 978-9955-22-347-4, Lietuvoje versta ir leista 2009, (originali: P.E.T. Parent Effectiveness Training: The Tested New Way To Raise Responsible Children, 1970, ISBN: 0452262011). “P.E.T.”, tai ta programą iš kurios, jau kelis dešimtmečius, kiti mėgina sulipdyti savo nesėkmingus trumpus variantus.

Mokytojai kurie skaito angliškai raginami perskaityti Goron‘o (kartu su Noel Burch) panašią knygą skirtą mokytojams—T.E.T. Teacher Effectiveness Training, 1974, ISBN: 0883260808 (Efektyvių mokytojų paruošimas). Įstaigų administratoriams raginama perskaityti Gordon‘o knygą L.E.T. Leader Effectiveness Training: The No-Lose Way to Release the Productive Potential of People, 1977, ISBN: 0671229605 (Efektyvių vadovų paruošimas: metodas kaip, be pralošimų, išlaisvinti žmonių potencialą būti produktyviems). Turiu pardavimui vieną kitą kopiją ne tik šių knygų anglų kalba, bet ir tų mokymo medžiagų kurios tai mokymo metodikai taikomos.]

Papildomi mokymai direktoriams/vadovams

Bus papildomas vienos dienos seminaras vadovams ir kitiems kurie veda posėdžius, ir dar dvi papildomos dienos tiems kurie nori išmokti patys kitiems vesti panašius mokymus.

Turintys klausimų ar pageidavimų skambinkite:

8-678-70305 (Tele 2)

vytas@stoskus.net

Mielai sukursiu ir pravesiu panašias programas Jums

Jūsų rajonuose,

Jūsų mokyklose,

Jūsų įstaigose.

Ačiū už dėmesį ir prašome perduoti šią informaciją savo

draugams ir bendradarbiams.

Šiuos įgūdžius verta visiems išmokti ir įsisavinti.