Konsultuoju su stovykloms norint priduoti kažką svarbiau negu vien tik atsipalaidavimą nuo kasdienybių, ir mokykloms norint priduoti jaunimui nors kiek patirties panašios į tikrą gyvenimą, kuriame nuolat reikia draugiškai bendrauti ir pasitikėti vienas kitu, efektyviai ir atsakomingai spręsti ir atlikti įvairovę veiklos ir nepasiduoti atsimušus į „neįveikiamas“ kliūtis.

Kuriame stovyklas mokslo metu.

Tai vertingiau negu žlugti uždaruose kabinetuose, nuobodžiuose miestuose.

Jei mes nepriduosime jaunimui azartų, jie patys juos ras.

Deja, jie, mokykloskalėjimuose, neturėję progų kažką spręsti patys, dažnai pasirenka tokius variantus kurie kenkia savo arba kitų saugumą ir sveikatą.

Gelbėdami vaikus išsigelbėsime save.