Kūrybiškumą ir Pasaulį

žlugdantys STANDARTAI

Standartai gali duoti teigiamus rezultatus, gali sutaupyti resursus, pasitarnauti efektyvumui. Deja, dažnai jie tampa nemąstančio tinginio patogiais pretekstais lengviau ir greičiau atlikti kasdienį darbą. Daugybė norminių vertybių ir įpročių ne tik švaisto laiką, žmones ir resursus, bet ir tampa pavojingais. Dabar atėjo laikas juos kritiškai įvertinti ir kūrybiškai pakeisti į vertingesnius. Kuo ilgiau jų laikomasi, tuo lengviau atmetam efektyvesnes inovacijas atlikti tą patį darbą.

Čia keli mąstymo barjerų pavyzdžiai:

1. Nepastebėti antraeilių reikalų, susijusių su pagrindine problema, kol DIDYSIS reikalas neišspręstas.

2. Nesugebėjimas matyti problemos iš skirtingų pusių ar požiūrių, prisirišimas prie vienos vertybių sistemos.

3. Įsitikinimas, kad yra tik viena priežastis, kodėl problema atsirado, nemąstymas, kokie gali būti kiti paaiškinimai, kodėl ta situacija kilo.

4. Turėjimas nepajudinamą tikėjimą, kad kažkas turi įvykti.

5. Nesugebėjimas matyti savęs, kaip globalinės visuomenės nario. Tai pagrindinė priežastis, kodėl nacionalizmas, patriotizmas, provincialumas, ksenofobija sukelia nesusipratimus ir ginčus tarp žmonių anapus sienų tarp šalių arba anapus tvoros tarp kiemų.

6. Nesugebėjimas žiūrėti pakankamai toli į ateitį, sprendžiant problemą, neapgalvojant arba nepaisant pasekmių, kurios, tikriausiai, kils po kelių metų.

7. Tikėjimas, kad, suprantant dabartinę padėtį, kaip ji susikūrė, jos istoriją, mes galime nuspėti jos kryptį ar pasikartojimą ir taip jos išvengti arba suvaldyti ateityje.

8. Būti sulaikomam precedentų ir praeities, vietoj dėmesio sutelkimo į ateitį.

9. Esant per daug logiškiems, dėmesys nukreipiamas į klaidas ir kaltininko ieškojimą, vietoj dėmesio sutelkimo į ateitį ir šviežias galimybes.

10. Turint problemą, nesugebėjimas matyti teigiamų rezultatų dėl jos atsiradimo. Kartais verta turėti problemą, nes ji atneša daugiau gėrio, nei blogio.

Čia tik 10 iš virš 20 suvokimo kliūčių, kurios varžo mūsų kūrybiškumą. Yra dar virš 50 kitų socialinių ir aplinkos faktorių slegiančių mūsų kūrybiškumo potencialą, kuriuos, pradėjus pastebėti, įmanoma įveikti.

Ši programa sudaryta, kad įvairių išmėginimų ir žaidimų dėka, Jūs susipažintumėte su savo aršiausias priešais – savo susikurtais barjerais, kurie Jus žlugdo – ir pagaliau galėsite gyventi taip, kaip Jūs visada svajojote.

 Visiems gyvybiškai aktualu.

Susisiekite sukurti programą savo mokykloje, švietimo centre, darbovietėje, rajono arba miesto savivaldybėje, tarpusavy nesusišnekančiose valdžios įstaigose, SEIME, seniūnijoje, kultūros centre, bibliotekoje, studentų/moksleivių organizacijoje arba atstovybėje, nevyriausybinėje organizacijoje, mamų klube, krizių centre, klinikoje, draugų tarpe, laiptinėje.

Mes VISI turime šių barjerų
ir
VISI galime išmokti pašalinti,
arba nors sumažinti,
jų triuškinantį oveikį.

Skubėkite, nes kiekvienas prarastas momentas
tampa brangesniu už praėjusį.

370 – 678 – 70305