Kas Aš,

ko aš noriu,

ko man reikia,

kaip tai pasiekti?

Visi esame paveikti savo tėvų, mokytojų ir kitų auklėtojų, mūsų kultūros, religijos, žiniasklaidos, draugų ir žaidimų kuriuos jaunystėje žaidėme gatvėse ir aikštėse, o paskutiniais laikais, per dienas ir naktis žaidžiame sėdėdami prie kompų. Tarybinių laikų represija ir religijos įdiegtas kaltės jausmas persiduoda auklėjimu karta iš kartos – „Tu blogas,“ „Ką tu žinai?“ „Iš tavęs nieko nebus“ – ir panašūs smūgiai mūsų asmenybei palieka giles žaizdas, ir kai kurios mus persekioja visą gyvenimą. Kai kurios žaizdos virsta kietais randais, kurie ne tik patys nieko nejaučia bet ir tampa šarvuotas skydas užkertantis jausmų išskleidimą ir priėmimą. Lieka pilkas, ramus, bet be skonio, praradęs gyvenimui aistrą, asmuo.

Atsistatyti dažnai reikia pagalbos ir daug jėgos ir laiko. Aš tuo užsiėmęs grupėse save atsistatant nuo 1965-ūjų metų, vedęs grupes nuo 1970-ūjų, ir pats jau anksčiau pradėjęs žvelgti kitaip į gyvenimą nei mano vaikystės draugai ir kiti aplinkiniai.

Skaudu man žiūrėti kaip mokyklos, autokratiški tėvai ir religija vis kaltina, skriaudžia ir žemina vaikų savijautą, dažnai išmušdami visą gyvenimo džiaugsmą. Pasiskaityti ką aš pastebiu gatvėse tarp pipiriukų ir jų tėvų, atsiverskite mano tinklalapį į „Tėvams“ skirtą straipsnį: http://stoskus.net/lt/tevams/ ir apgalvokite kaip suaugę aplinkiniai jūsų jaunystėje sutrynė jūsų spontaniškumą, smalsumą, norą išmėginti viską – ypač save ir savo galimybes, ir kaip jūs panašiai elgiatės dabar su savo vaikais ir mokinukais.

Neturintis savigarbos neturės pagarbos kitam, tai jeigu jisai turės drąsos, jinai bus be empatijos, įžūli, savanaudiška. Mes tą žiauriai matome be jokios sąžinės paplitusioje ekonominėje sistemoje, kuri išnaudoja silpniausius ir visiems baigs gyvenimus suniokojus gamtą. Konkurencija skatina gobšumą ir emocinį apsišarvavimą, prarandame vienas kitam pagarbą, dirbam kiek galint save pasikelti aukščiau kitų, kad ir reikiant lipam jiems ant galvų.

Žmoniškumas randasi mažuose vaikuose kurie dar nesugėrę iškraipytas vertybes ir kurie dar neįtikinti kad jie blogi, kalti, nemokantys, nenorintys. Reikia kiekvienam susirasti ir susipažinti su išgąsdintų vaikučiu, pasislėpusį kiekvieno gilumoje. Atsargiai, reikia jį ištemti į saulėtą kiemą ir leisti jam atrasti, patirti ir vėl išmėginti būti laisvu žmogumi. Dalys mano seminarų šia tema vyksta gamtoje.

Savigarba ir drąsa

Savigarba ne viskas, bet be jos mažai kito gėrio būna. Prastos savijautos poveikis žalingas ne tik pačiam, bet ir visiems kuriuos turinčio žemą savijautą gyvenimas paliečia. Žemas savęs vertinimas persiduoda kitiems kai žmogaus savijauta neranda kitaip atsistatyti apart kito nuostoliu ir tampa patyčios, smurtas, nusikalstamumas, vengimas depresijos naudojant alkoholį ir narkotikus, ir jeigu nerandama atsistatymo, pasibaigia savižuda.

Sveika savigarba neįsileidžia žalingos įtakos, ar tai naudoti alkoholį ar narkotikus ar „būti kaip visi.“ Tvirtai stovintis ant gero savęs vertinimo, nebus lengvai paveiktas paviršutiniškumais ir nepasiduos greitai kitoms draugų, filmų ir reklamos žiaurioms įtakoms.

Vengimas veiklos link savigarbos atstatymo po pusšimčio metų represijos tolyn žaloja visuomenę, ir užtat jaunimas, tą stebint ir pradedant suprasti, jei nepasiduoda tam slegiančiam poveikiui, dažnai ieško progų svetur, nes nuolat būti aplinkoje kurioje retas yra savimi patenkintas, turi baisų žemyn traukiantį efektą visiems. Retas jaunuolis, ir kai kurie vyresni, tai neprisipažins, išsiaiškinant kad išvažiuoja dėl geresnės galimybės darbą rasti, arba studijuoti, arba būti arčiau draugų ar mylimų.

Tik jaučiantis pilnavertis gali pasiekti savo potencialą. Baimė pažiūrėti giliau į savo jausmus, vertybes ir kompleksus mažina visų galimybes, nes šis vengimas persiduoda baimėmis ir nedrąsumu tarpasmeniniuose santykiuose, atbaido nuo atsakomybės ir atstumia bendradarbiavimą.

Saviugdos grupių tikslas ir procesas

Žmogus, nesusipažinęs su savimi ir nesinaudodamas pilnas savo jėgas ir gabumus, laiko save nepilnaverčiu ir negerbia savęs. O negerbiantis save, sunkiai iškels galvą iš to liūno. Tai daryti padeda grupė artimųjų, kurie stovint arti, mato stiprias asmens savybes, ir taip, vienas kitam atkreipia dėmesį į vienas kito stiprumus.

Save žemai vertinantis nedrįs nei pajausti nei dalintis su kitais kas vyksta savyje. Taip užsiskleidę, duodame progų neaiškumams ir nesusipratimams iškilti į tarpusavio nemandagumus, patyčias ir konfliktus. Patiriant, stebint, pasidalinant savo jausmus, mintis ir pastabas apie vienas kito elgesius, pasidarome patys atidesni ir greičiau reaguojame ir atsakingiau atsiliepiame į savo ir kitų poreikius.

Atsakingas privalo dalintis kas vyksta savyje, kad klestėtų tarpusavio harmonija, nes be jos nevyksta jokia produktyvi veikla, tik slėpynės, apgaulė, neaiškumai. Kai žmogus išleidžia savo jėgas slapstant savo nuomones ir jausmus, keikiant ar murmant už kito nugaros, jisai gėrio nepriduoda, nei sau nei aplinkiniams. Nepatenkinti poreikiai nuvaro asmenį į neigiamas emocijas ir, jas išvengti, į žalingus įpročius. Laisvė gali plisti tik jei yra atvirumas, atsakomybė ir visapusiška pagarba.

Saviugdos grupėse žvelgiama į save ir į vienas kitą, kad vienas kitam padėtume judėti laisvės link. Grupė taip pat tampa emocinė parama pergyvenant asmeninius ar šeimyninius sunkumus.

Svarbiausia tai kad pamokos iš aktyvių pratimų ir diskusijų yra naudingos kasdieninei Jūsų veiklai – ką išmoksite seminaro metu, tą pačią dieną galėsite pasinaudoti.

KĄ IŠMOKSTATE ŠIUOSE SEMINARUOSE,

RYTOJ NEBUS PASENUSI TECHNOLOGIJA,

BET LIKS NAUDINGA VISAM GYVENIMUI!

Bendravimas, komandos kūrimas, vadovavimas, konfliktų valdymas, kūrybiškas mąstymas, planavimas, tikslų siekimas ir motyvacijos išlaikymas yra NEATSKIRIAMI nuo savo bei kitų lūkesčių, poreikių, tarpusavio pasitikėjimo, savigarbos, drąsos ir atsakomybės jausmo. Kaip jie susiję ir kaip jie veikia vienas kitą – patirsite neeiliniuose šiuose seminaruose.

Su pastanga, visi galime būti:
• budresni
• atviresni
• malonesni
• žaismingesni
• draugiškesni
• drąsesni
• kūrybiškesni
• įdomesni
• autentiškesni
• atsakomingesni
• savarankiškesni
• daugiau priimantys.

Bet tai padaryti, reikalinga pažarstyti savo jausmus, poreikius, įsitikinimus, nusistatymus, prisirišimus, vertybių skirtumus, išankstinius nusistatymus, stereotipinį mąstymą.

Visuomenė paveikta šiom žmoniškesnėms vertybėmis taps
• pagarbesnė vienas kitam,
• mažiau agresyvi,
• daugiau demokratiška,
• lengviau sugebanti kaip išspręsti konfliktines situacijas ir įveikti bendrus rūpesčius,
• prieis arčiau tikros vienas kitą neišnaudojančios laisvės.

Bejėgiškumas panaikinama ir progresyvi veikla atsiranda tik kaip vieni ar kiti drįsta patarti ar įgyvendinti kažką neeilinio, o ne sukasi senose vėžėse. Naujo pasaulio keblumai neišsprendžiami, dažnai nei neprieinami, priprasta elgsena, senu mąstymu ir užsispyrusiu nusistatymu. Judėti pirmyn reikalauja ne tik naujos technikos bet ir palankesnės bendravimo aplinkos, nedvejojančios drąsos ir platesnio sumanymo.

Dalyvauti saviugdos grupėje, atisverskite

http://stoskus.net/lt/saviugdos-grupe/

pasiskaitykite ir registruokitės