Teisė būti „Aš“:

Savigarba, DRĄSA, autentiškas bendravimas


Kodėl reikalinga?

Psichologai, psichiatrai ir psichoterapeutai dažnai taiko atvesti žmogų prie susitaikymo su aplinka ir priėmimą aplinkinių tipiškų standartų, vietoj padedant jam atrasti save ir būti tuo kuom jis nori būti, kuom jis turi būti, to ko jis nori siekti. Lieka pilki žmonės, velkantys save per prievartą link ilgos nuobodžios ateities. Taip darant, jie kuria niūrią ateitį sau ir kitiems. Laikas pergalvoti savo tikslus ir jų siekimą.

Svajonės savaime retai pasimaišo

– jų reikia siekti pilna jėga.


Temos?

Priklausančios nuo dalyvių poreikių.Skambinkite

dėl kitų detalių.

8-678-70305


Savaime niekas neįvyksta.

Be savigarbos, mažai kas pasiekiama. Net drąsa, be savigarbos, tampa egoizmu, kitų negerbimu ir išnaudojimu, net ir smurtu. Tai labai susieja su tolerantiškumu skirtumams, noru pergalėti kitus ir nerealiu savęs aukštinimu. Pažvelgsime iš kur savyje atrasti šaltinių kaip tai pasikelti save savo akyse, nes išoriniai šaltiniai greitai išdžiūsta. Atvirumas, autentiškumas ir drąsa būti kas esi būtina dėl atsakingumo, pagarbos ir bendravimo be patyčių.

Mes visi turime daug daugiau gabumų ir galimybių gyventi maloniau, bet užsisklendę nesinaudojame tai jėga nei patys nei leidžiame kitiems prie mūsų priartėti. Atsiverti ir dalintis savo vidine veikla ne lengva, reikalauja pasiryžimo ir kažkiek rizikos, bet atvirumas ne tik duoda pasislėpusiam mūsų potencialui pasireikšti bet ir supažindina mus su naujom progom ir galimybėm.

Dalyvaujant grupėje gaunate progą susipažinti su savimi, savo vertybėmis, emocijoms, motyvacija. Grupėje mokinatės kas nemokinama mokyklose, vengiama visuomenė, nesuvokiama šeimų santykiuose. Tik susipažinus su savimi gali užtikrinti laimę. Asmuo nesusipažinęs su savimi ir savo pojūčiais pavojingas sau ir aplinkiniams, bet dažnai tiki kad meilės santykiai išspręs asmenines problemas. Baimės, nepasitikėjimai ir neaiškumai prasidėję savyje persilieja į bendravimo santykius ir nukerta ne vieną asmenį bet plačias šeimas, bendradarbius, draugus. Emocijos, ir teigiamos ir neigiamos, plinta kaip epidemija. Katrais norite Jūs skleisti?

Daug mažiau nei pusė vedusių porų išlaiko santykius, ir skyrybos vyksta vis greičiau. Kas antra Lietuvos moteris patyrusi smurtą šeimoje arba buvusi prievartaujama kitų, dažnai giminių, draugų, ir savo mylimų vyrų. Šeimyninio smurto įstatymas įvestas prieš kelis metus, bet finansavimas jį įgyvendinti menkas. Moterys kenčia, vaikai perduoda namie išmoktą smurtą savo klasiokams ir kitiems aplinkiniams.

Kultūra ir religija žiauriai baudžia jausmų saviraišką, tarsi turėti emocijas baisu ir pavojinga. Deja, mes sukurti taip kad jų esame kupini, bet jas NEsusipažinus, jos tampa pavojingos.

Ši programa ne psichoterapija, bet turi daug panašumų:
• susipažinsite su nuostabiu žmogumi – savimi;
• pergalvosite savo vertybes ir kaip jos kuria Jūsų gyvenimą;
• išmoksite daugiau vertinti ir mylėti save ir galėsite daugiau tikėtis kitų priėmimo ir meilės;
• išdrįsite būti ištikimi sau – ne kitų sukurtom madom ir įvaizdžiui.

Dalyvavimas saviugdos grupėje duoda progą panagrinėti senai nepaliestas asmenines žaizdas ir pamirštus arba niekada neišlandžiotus savo charakterio kampus;
• padeda rasti kaip lengviau užvesti ir išlaikyti smagesnius ryšius su draugais, bendradarbiais, mylimaisiais ir kitais aplinkiniais;
• dalyviai išmoksta kaip geriau vienas kitą išklausyti ir priduoti vertingą grįžtantį ryšį kitiems be įžeidinėjimo, pykčio ar patyčių;
• išmokstama kaip išlaikyti padorius santykius kai iškyla nesutarimai arba konfliktai.

 8 – 678 – 70305

Vedantis psichologas-psichoterapeutas: Vytas Stoškus
Knygos „Konfliktai – ką daryti? Būdai, padedantys išvengti, mažinti, suvaldyti ir išspręsti konfliktus“ (2006) autorius ir šiuo metu esu daugiau naujų knygų rašymo kūrybiniame procese.